Badania lekarskie kierowców

Jeżeli chcesz uzyskać prawo jazdy dowolnej kategorii, samo zapisanie się na kurs i otrzymanie pozytywnego wyniku na egzaminie nie są warunkami wystarczającymi. Wcześniej (tj. przed przystąpieniem do egzaminu) musisz uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (lub ich istnieniu) do kierowania pojazdami. Otrzymasz je, jeśli przejdziesz badania lekarskie.

Badanie lekarskie regulowane prawem

Continue reading Badania lekarskie kierowców