Badania lekarskie kierowców

Jeżeli chcesz uzyskać prawo jazdy dowolnej kategorii, samo zapisanie się na kurs i otrzymanie pozytywnego wyniku na egzaminie nie są warunkami wystarczającymi. Wcześniej (tj. przed przystąpieniem do egzaminu) musisz uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (lub ich istnieniu) do kierowania pojazdami. Otrzymasz je, jeśli przejdziesz badania lekarskie.

Badanie lekarskie regulowane prawem

Konieczność poddania się badaniom lekarskim nie jest wymysłem ośrodków szkoleniowych. Wszystkie kwestie regulowane są prawnie, a obowiązek uzyskania orzeczenia wynika z Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami.

Kto powinien przystąpić do badania lekarskiego?

Rozdział 12 wspomnianej ustawy dokładnie określa osoby, które muszą bezwzględnie wykonać badania lekarskie. Zalicza się do nich przede wszystkim kandydatów na kierowców (bez względu na to, o jaką kategorię prawa jazdy się ubiegają). Ponadto badania obowiązują m.in. osoby, co do których istnieją uzasadnione zastrzeżenia w stosunku do ich stanie zdrowia, osoby, którym prawo jazdy zostało cofnięte z powodu złego stanu zdrowia, itp.

Jakie badania należy wykonać?

Zakres badań lekarskich dla kandydatów na kierowców dotyczy m.in.:

·         konsultacji okulistycznych,

·         badania pola widzenia,

·         innych badań (zależnie od indywidualnych wskazań).

Niekiedy zaleca się również zbadanie poziomu cukru we krwi, wykonanie badań audiometrycznych i badań nyktometrycznych. W wielu przypadkach niezbędna będzie konsultacja laryngologiczna czy neurologiczna.

Czy badania lekarskie należy powtarzać?

Jeszcze do niedawna prawo jazdy było wydawane bezterminowo, co oznaczało brak konieczności powtarzania badań lekarskich. Ważne orzeczenie należało jedynie dostarczyć wyłącznie w nielicznych przypadkach (gdy kandydat na kierowcę miał określone problemy zdrowotne).

Wraz z nowelizacją Ustawy o kierujących pojazdami z początku 2013 roku weszły w życie nowe przepisy, które mówią o terminowym wydawaniu prawa jazdy – na czas nie dłuższy niż 15 lat. W przypadku prawa jazdy kategorii C lub D, prawo jazdy wydawane jest na okres do 5 lat. Termin ważności dokumentu może ulec skróceniu, a decyduje o tym lekarz medycyny transportu.

o autorze

Paweł Żuchowski kierownik w ABC Szkolenia

Artykuł pochodzi z serwisu:

Albercik.pl – darmowe artykuły do przedruku na strony www
—————————————————————————

Pozycjonowanie katalogi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *